ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΚΕΤΚΕ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΚΕΤΚΕ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΡΕΣ!!!!

SKETKE /ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

SKETKE /ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
OI EΥΧΕΣ ΠΙΑΝΟΥΝ

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011«Έτος ιδρύσεως 1999»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.
Επεξήγηση με σύννεφο: Μ έ     Μ έ λ η
        του
Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.
  
VISUAL ARTISTS ASSOCIATION OF CENTRAL GREECE  / V.A.A.C.G.
Τ.Θ. 45,  35100  ΛΑΜΙΑ ●
ΤΗΛ./ ΦΑΞ.: (22310) 66066, 6944187840,  6972899633 
 e-mail:info@sketke.gr         www.sketke.gr

Α Ι Τ Η Σ Η

Παρακαλώ, να με εγγράψετε στο Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.)
                                                                                                                                                            

Συνημμένα υποβάλλω  απαραίτητα τα δικαιολογητικά:
  
α)ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

β)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ     
  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

γ)ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
Ή ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ


Επώνυμο …………………………………………………

                                                                                                                                                                                            
Όνομα …………………………………...........
                           
                                                                                                                                                      
Όνομα πατρός ……………………………………………
               
                                                                                                                                              
Ημερομηνία γέννησης ………………………….…....       

Τόπος γέννησης …………………………………......         

Eπάγγελμα ...............................................................                                                                                                                           
                                                                                                                                             
Αριθ. ταυτότητας…..………………………………………
            
Ημερ.έκδοσης ..............................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Εκδούσα αρχή …………………………………………………………..............                                                       
                                                                                                                     
Ημερομηνία....................................................................................................   

Δ/ση κατοικίας: Oδός ………………………………………......................                 
                                                                                                                         
Ταχ. Κώδικας/ Πόλη ………………………………………………….........                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Τηλέφωνο/φαξ………………......................................................................                                                                                                                                                           
                                                                                                                          
e-mail .........................................................……………………...................
                                    Ο/ Η αιτών/ούσα 

                                            
-Από τον εσωτερικό κανονισμό, άρθρα 1, 2, 3, στο 1β.
(Η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία εγκρίνει η απορρίπτει την εγγραφή, κρίνοντας παράλληλα αν γενικότερα συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων του καταστατικού, άρθ. 15.)
-Το υποψήφιο μέλος δεν παρευρίσκεται στη Γ.Σ. κατά τη διαδικασία της κρίσης του.
-Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δίδεται γραπτή απάντηση στα υποψήφια μέλη.
-Υποψήφιο μέλος του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής μετά (1) ένα χρόνο από την κρίση της προηγούμενης αίτησης του και εφ΄ όσον στο διάστημα αυτό έχει να επιδείξει καλλιτεχνική δραστηριότητα ικανή να τεκμηριώσει νέα κρίση για εγγραφή, γεγονός που ελέγχεται από το Δ.Σ.

-Η ετήσια συνδρομή προς το σύλλογο ανέρχεται στα 30 ευρώ.
-Αριθ. λογαριασμού: ALPHA BANK 210-00-2310009548
► Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. & φαξ: 22310 – 66066 ► κιν. 6944187840, 6972899633


*Εάν επιθυμείτε να σας επιστραφεί ο φάκελος, παρακαλούμε τσεκάρετε το εικονίδιο √

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου